Zum Hauptinhalt springen

Essen'deki göçmen derneklerin partneri: Essener Verbund der Immigrantenvereine e.V.

Tarihçe

 

Essen'deki göçmen örgütlerinin oluşturduğu büyük potansiyele dayanarak, 23 Kasım 2000 tarihinde Essen Yabancılar Meclisi'nin girişimi ve Essen Belediyesi’nin işbirliği ve katkılarıyla “Essener Verbund der Immigrantenvereine e.V." derneği kuruldu (Türkçe tercümesi: “Essen Göçmen Dernekler Birliği”).

Essener Verbund, Essen'deki kâr amacı gütmeyen ve toplumsal faaliyetlerde bulunması sebebiyle, Alman Vergi Dairesi tarafından tasdiklenen tüm göçmen derneklerin bir şemsiye/çatı kuruluşudur.

Kurulduğundan beri Essen'deki göçmenlere yönelik yapılan sayısız olumlu faaliyet sayesinde Essener Verbund istikrarlı bir şekilde büyüdü. Bugün 70'in üzerinde dernek çatı kuruluşuna üyedir. Bu işbirliğinden hem göçmen kökenli kişi ve dernekler, hem de Essen Belediyesi ve şehirdeki tüm kurum, kuruluş ve Essen halkı yararlanmaktadır.

Aktüel verilere göre, Essen şehrinin nüfusu 170 farklı ülkeden gelen insanlar tarafından oluşmaktadır.

Essener Verbund'un kurulmasıyla birlikte, göçmen örgütlerinin kendi aralarında kültürel diyaloğu sürdürdüğü ve teşvik ettiği, kültürlerini, dinlerini ve dillerini koruyarak uyum ve katılım yolunda, barış içinde bir arada yaşamaya katkıda bulunabilecekleri bir yapı oluşturulmustur.

Essener Verbund, üye derneklerinin kültürel, sosyal ve uyum konusundaki çalışmalarını desteklemek amacıyla - Essen Belediye’sinin işbirliği ortağı olarak - kurumsal finansman desteği almaktadır.

 

Görevler ve hedefler

 

Essener Verbund'un görevleri şunları içerir:

  • Göçmen örgütlerinin çalışmalarının desteklenmesi,
  • Essen şehrinde farklı kültürlerin birarada yaşamasının teşvik edilmesi,
  • her alanda hoşgörünün, kültürün ve toplumsal barış anlayışının yaygınlaşması,

Essener Verbund, kendisini Essen şehrindeki göçmen dernek ve gruplarının birleştiği bir kuruluş olarak görmektedir. Bu bağlamda göçmen derneklerin çalışmalarını teşvik edip, yoğunlaştırıp,  desteklemektedir.

Öncelikle yabancı düşmanlığını azaltmaya ve ırkçılıkla mücadele etmeye yönelik çalışmalarla ilgilenmektedir. Uyum ve diyalog çabası, göç veren ülkelerin sosyal veya politik koşullarını kapsamamaktadır.

Essener Verbund üyeliğinin ve faaliyetlerine katılımın üye kuruluşların özerkliğini ve bağımsızlığını sınırlamadığını belirtmek de aynı derecede önemlidir. Çalışmalarını Essen Dernekler Kütüğüne kayıtlı olan ve çalışmalarını Essen’de sürdüren göçmen ve alman-yabanci dostluk dernekleri kuruluşumuza üye olabilir. Ancak bunun icin, Alman Vergi Dairesi tarafından kâr amacı gütmeyen, hayırsever veya dini amaçlara hizmet ettikleri tasdiklenmis olmalarıdır.

Essener Verbund, faaliyetlerinin bir parçası olarak, bir yandan üyeleri arasındaki işbirliğini, diğer yandan da Essen’deki göçmen derneklerin ve girişimlerinin sosyal ve kültürel faaliyetlerini teşvik eder. Ayrıca, ortak faaliyetler ve etkinlikler düzenler ve destekler.

 

Faaliyetler ve girişimler

 

1. Ağ faaliyetlerinin güçlendirilmesi

1a. Komisyon ve çalışma gruplarına katılım

Essen Belediyesi ile yapılan işbirliği anlaşmasına uygun olarak kararlaştırılan faaliyetlerin bir parçası olarak, Essener Verbund, şehiriçi, şehirlerarası ve eyalet çapındaki komisyon, çalışma grupları ve ağlarda yer alır.

1b. İş görüşmeleri ve danışmanlık hizmetleri

Aşağıdaki konularda kurum ve kuruluşlarla çalışma ve danışma toplantılarının gerçekleştirilmesi:

  1. Essen Belediye’sinin uyum ve entegrasyon çalışmalarının geliştirilmesi,
  2. Ağ çalışmaları/ Bilgi ve tecrübe aktarımı,
  3. Halkla ilişkiler.

2. Göçmen derneklere eşlik ve desteklenmeleri

2a. Dernek çalışmalarında destek, proje danışmanlığı / proje geliştirme

Aşağıdaki konularda göçmen örgütleriyle danışma toplantıları düzenlemek:

  1. Danışma ve bilgilendirme etkinliklerinin organize ve eşlik edilmesi,
  2. Dernek çalışmalarına destek, proje danışmanlığı / proje geliştirme,
  3. Göçmen örgütler arasında tanıtım / değişim ve işbirliğini teşvik etmek,
  4. Uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

Siz de Essener Verbund’a üye olmayi düsünüyor musunuz? Derneğinizin çalışmaları için desteğe mi ihtiyacınız var? Etkinlik ve projelerin finansmanı ile ilgili sorularınız mı var veya diğer dernek, kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek mi istiyorsunuz?

 

İrtibat kişiniz:

Sn. Oktay Sürücü (Genel Müdür)
Telefon: 0201 - 55 79 340
E-posta: info(at)immigrantenverbund.de

Essener Verbund der Immigrantenvereine e.V.
WeBeyt - WirHaus (eski KD 11/13)
Karl-Denkhaus-Str. 11
45329 Essen-Altenessen

 

Ofis açılış saatleri

Pazartesi - Cuma, saat 09.00 - 17.30 arası veya randevu ile

Der „Essener Verbund der Immigrantenvereine e.V.“ ist ein Dachverband aller gemeinnützigen Migrantenorganisationen in Essen. Seit der Gründung in 2000 ist er stetig gewachsen. Heute erreicht er eine Mitgliederzahl von über 70 Migrantenorganisationen aus über 20 Herkunftsländern. Von dieser Zusammenarbeit profitieren MitbürgerInnen ausländischer Herkunft in erster Linie, aber auch die Stadt und die gesamte Bevölkerung in Essen.

Sie finden uns auch in den sozialen Medien

Der Essener Verbund der Immigrantenvereine ist aktiv auf folgenden Social-Media-Plattformen:

  zum Facebook-Profil
  zum Instagram-Profil